Strona główna

Wydział Parkowania i Roweru Miejskiego 

  Wznowienie pobierania opłat  
———

  

  Zawieszenie opłat w SPP  
———
W związku z ogłoszeniem Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XVI/518/20 pobieranie opłat na terenie Strefy Płatnego Parkowania zostało zawieszone od dnia 08.05.2020 r.
Ważność zakupionych abonamentów oraz opłat zryczałtowanych zostanie przedłużona o okres wynikający z zapisów uchwały.

  

  Komunikat Koronawirus – kontakt z biurem SPP  
———
W związku z zagrożeniem koronawirusem w biurze SPP
(biuro czynne w godzinach: 08.00 do 16.00)
przyjmowani są tylko interesanci, którzy chcą dokonać zwrotu abonamentu
lub zwrotu opłaty zryczałtowanej.

Do czasu ogłoszenia się Uchwały Rady Miasta Szczecin nr XVIII/570/20 z dnia 26.05.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zakup eabonamentów jest wstrzymany.

Reklamacje powinny być przekazywane drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

Dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.