Strona główna

Wydział Parkowania i Roweru Miejskiego 

  Wznowienie pobierania opłat  
———

  

  Zawieszenie opłat w SPP  
———
W związku z ogłoszeniem Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XVI/518/20 pobieranie opłat na terenie Strefy Płatnego Parkowania zostało zawieszone od dnia 08.05.2020 r.
Ważność zakupionych abonamentów oraz opłat zryczałtowanych zostanie przedłużona o okres wynikający z zapisów uchwały.

  

  Komunikat Koronawirus – kontakt z biurem SPP  
———
Prosimy, aby wpłaty za zawiadomienia oraz zakup abonamentów odbywał
się droga elektroniczną
. Dla Państwa wygody działa e-sklep przeznaczony do zakupów eabonamentów. Przy płatności „szybkim przelewem” eabonament dostępny
jest natychmiast.

Reklamacje powinny być przekazywane drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

Dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.
———